CLAIMSCENTER

Claimscenter beschikt over ruime ervaring en deskundigheid en begrijpt daarom “exact” wat de verwachtingen en de verzekerde en commerciële belangen van haar opdrachtgevers zijn. Claimscenter is servicegericht, kritisch, integer, open en betrokken.

"Specialised, service-minded and driven to help clients achieve success"


 

VISIE & MISSIE

Claimscenter onderschrijft het belang schadelast en kosten te beperken (reducing cost- and loss ratios). Zij heeft zich ten doel gesteld duurzaam samen te werken met opdrachtgevers door (straightforward) doelgerichte, passende en (kosten)efficiënte claimoplossingen te faciliteren (end-to-end claim resolutions).

"Strongly defending clients’ commercial and business interests and believing in the value of achieving fair resolutions" 

    

 

WERKWIJZE & WERKVELD

Claimscenter is een gespecialiseerd advocatenkantoor. Door permanente educatie en verdieping en door toepassing van uitgebreide kennis en ervaring werkt zij snel en efficiënt. Claimscenter staat voor kwaliteit. Zij biedt flexibiliteit, ondersteunt goed ondernemerschap en verstevigt met haar werkwijze de marktpositie van haar opdrachtgevers. Zij adviseert en procedeert op het gebied van: beroepsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor bedrijven en bestuurdersaansprakelijkheid.

"Reducing cost- and loss ratios for professional, casualty and/or corporate (directors) liabilities"


 

VALUES & PRINCIPLES

Claimscenter toetst de tevredenheid van haar opdrachtgevers, vraagt om feedback en biedt waarborgen omtrent continuïteit, privacy en veiligheid.

"Following high ethical and professional standards while working towards swift solutions"


 

NEEM CONTACT OP:

Kopp Professional Services B.V.
Mr. J.A. (John) Kopp

Locatie widgetPNG Maliebaan 74, 3581 CV Utrecht (Netherlands)

PhonePNG  +31(0)6 - 204 17 408

FAX   +31(0)30 -799 86 69

MailPNG john.kopp@claimscenter.nl

Claimscenter is een handelsnaam van Kopp Professional Services B.V. (KVK-nummer: 59528354). Zij is door middel van haar rechtspraktijk l advocatuur gericht op het bereiken van: “effective claim resolutions”. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. Claimscenter maakt geen gebruik van een stichting derdengelden (artikel 7.4 Verordening op de advocatuur).


Claimscenter is aangesloten bij de Vereniging Voor Verzekerings Wetenschap (VVVW) en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)